Sáng nay (25/11/2022), tại Trường bắn Quốc gia Khu vực 1, Quân khu 1 đã chỉ đạo Sư đoàn 3 tổ chức diễn tập chiến thuật hiệp đồng quân, binh chủng có bắn đạn thật với đề mục “Tiểu đoàn Bộ binh phòng ngự ở địa hình trung du”. Thượng tướng Huỳnh Chiến Thắng, Ủy viên Trung ương Đảng, Phó Tổng Tham mưu trưởng quân đội nhân dân Việt Nam dự và chỉ đạo cuộc diễn tập.