Như thường lệ thì vào những tháng cuối năm, ngành quân nhu luôn tập trung cao cho sản xuất các mặt hàng quân trang sẽ cấp phát cho đối tượng là chiến sĩ nhập ngũ năm 2023. Các doanh nghiệp được giao nhiệm vụ này đã tập trung mọi nguồn lực, đẩy mạnh tiến độ sản xuất, phấn đấu bàn giao hàng hoá xong trước kế hoạch của ngành quân nhu.