Với nhiệm vụ được giao là cùng các đơn vị bạn bảo vệ an toàn tuyệt đối cho các mục tiêu trọng yếu của Thủ đô Hà Nội, trong mùa luyện quân năm nay Sư đoàn bộ binh 301, Bộ tư lệnh Thủ đô Hà Nội đã có nhiều biện pháp tốt, cách làm hay để nâng cao chất lượng huấn luyện, rèn luyện bộ đội và bước đầu đạt được kết quả tốt. Ghi nhận của Phóng viên Quốc phòng Việt Nam tại Trung đoàn 692, Sư đoàn 301, Bộ Tư lệnh Thủ đô Hà Nội.