Thời tiết bắt đầu chuyển sang hanh khô, chỉ cần một sơ suất, chủ quan trong công tác phòng chống cháy nổ sẽ dẫn tới thiệt hại rất lớn. Xác định được tầm quan trọng của công tác phòng chống cháy nổ, Sư đoàn 304, Quân đoàn 2 luôn đề cao công tác này, tập trung nhân lực và thiết bị thực hiện tốt công tác phòng chống cháy nổ, cháy rừng, bảo đảm an toàn kho vũ khí, đạn dược.