Trong phần 1 của seri mang chủ đề "Tại sao cần khám sức khỏe tiền hôn nhân?", mời quý vị cùng với Bác sĩ Hồ Mai Hoa - Giảng viên Quốc gia Chương trình Sức khỏe sinh sản tìm hiểu về sức khỏe tình dục, sức khỏe sinh sản và tầm quan trọng của tình dục an toàn, lành mạnh.