Thời đại công nghệ 4.0 là thời đại mà việc tạo dựng mối quan hệ đóng vai trò quan trọng quyết định đến thành công của mỗi người, đây cũng là một trong những kỹ năng quan trọng nhất của tương lai theo báo cáo lao động tương lai của diễn đàn kinh tế thế giới. Tuy nhiên mỗi người trong chúng ta còn chưa biết cách để xây dựng và gìn giữ một mối quan hệ tốt trong cuộc sống cũng như trong công việc.