Những nội dung chính có trong chương trình Thế giới Thể thao Điện tử - Số 12:

- Team Flash chia tay Slayder.

- SOFM dẫn đầu vòng bảng CKTG 2020 về chỉ số lính.