Thể thao sức sống và đam mê - Số 9 có những nội dung chính sau đây: 

- Ice Hockey - Môn thể thao của ý chí và lòng dũng cảm.

- Trải nghiệm Ice Hockey với MC Ngọc Anh.

Ice Hockey và những lưu ý trong tập luyện.