Bản tin Thời sự Quốc phòng ngày 07/10/2016 có những nội dung chính sau đây:

- Tiếp tục triển khai sâu rộng Chỉ thị 05 trong toàn quân.

- Tự động hóa công nghệ sản xuất lượng nổ huấn luyện.

- Hiệu quả từ mô hình hậu cần "5 cơ bản" ở Quân khu 2.

- Phú Yên: Kỷ luật Đảng viên liên quan đến phá rừng.

- Học sinh cần thêm thời gian khi làm đề thi minh họa.