Bản tin Thời sự Quốc phòng ngày 11/10/2016 có những nội dung chính sau đây:

- Việt Nam tham dự Diễn đàn Hương Sơn tại Trung Quốc.

- Bộ Quốc phòng giao ban công tác tư pháp.

- Hải Phòng: Huy động sức dân trong xây dựng khu vực phòng thủ.

- Quảng Trị: Chìm tàu hàng tại khu vực đảo Cồn Cỏ.

- Haiti: An ninh được thắt chặt cho hoạt động cứu trợ nhân đạo.