Bản tin thời sự Quốc phòng ngày 13/10/2016 có những nội dung chính sau đây:

- Bế mạc diễn tập lực lượng phòng không ba thứ quân.

- Tỉnh Hòa Bình phát triển Đảng, tạo nguồn cán bộ cơ sở là bộ đội xuất ngũ.

- Văn hóa học đường biểu hiện bột phát hay trào lưu mới?.

- Những doanh nhân CCB chăm làm công tác xã hội.

- BBBP Đà Nẵng tăng cường đấu tranh phòng chống tội phạm.