Thời sự Quốc phòng ngày 21/8/2019 có những nội dung chính sau đây:

- Nâng cao hiệu quả xử lý kỷ luật trong quân đội.

- Việt Nam - thành viên có trách nhiệm của UNCLOS 1982.

- Xử phạt học sinh sao cho đúng ?.

- Hội nghị ngoại trưởng Trung - Hàn - Nhật tại Bắc Kinh.