Bản tin Thời sự Quốc phòng ngày 27/07/2022 có những nội dung chính sau đây:

- Thủ tướng Chính phủ gặp mặt các đội tìm kiếm, quy tập hài cốt liệt sĩ.

- Chủ động dự báo, kịp thời tham mư chiến lược các tình huống.