Sáng ngày 22/05, làm việc với Ban Thường vụ Tỉnh ủy Gia Lai về kết quả phát triển kinh tế xã hội năm 2021 và quý I năm 2022, phương hướng, nhiệm vụ năm 2022, Thủ tướng Chính phủ Phạm Minh Chính ghi nhận những kết quả mà Đảng bộ, quân và các dân tộc tỉnh Gia Lai đã đạt được trong phát triển kinh tế - xã hội, đảm bảo quốc phòng, an ninh, đối ngoại và xây dựng hệ thống chính trị trên địa bàn tỉnh. Cùng dự buổi làm việc có Thượng tướng Lê Huy Vịnh, Ủy viên Trung ương Đảng, Thứ trưởng Bộ Quốc phòng, các đồng chí đại diện lãnh đạo các ban, bộ, ngành, đoàn thể Trung ương, địa phương.