Mời quý khán giả và các đồng chí đón xem Thư viện quốc phòng - Số 338: "Quản lý và xây dựng cơ sở dữ liệu quốc gia về hoạt động khắc phục hậu quả bom mìn vật nổ sau chiến tranh - Phần 3" phát sóng trên Kênh Truyền hình Quốc phòng Việt Nam.