Kính mời quý vị khán giả và các đồng chí đón xem Thư viện Quốc phòng - Số C340 phát sóng trên Kênh Truyền hình Quốc Phòng Việt Nam.