Kính mời quý vị khán giả và các đồng chí đón xem Thư viện Quốc phòng - Số 341 phát sóng trên Kênh Truyền hình Quốc Phòng Việt Nam.