Nhằm góp phần nâng cao nhận thức chính trị, bồi dưỡng lý tưởng cách mạng cho đoàn viên, thanh niên và sinh viên Việt Nam, hội thi "Ánh sáng soi đường" lần thứ 3 năm 2019 do Ban Tuyên giáo Trung ương, Trung ương Đoàn TNCS Hồ Chí Minh, Bộ Giáo dục - Đào tạo, Bộ Lao động - Thương binh và Xã hội phối hợp tổ chức đã thu hút sự tham gia của hàng vạn thí sinh trên cả nước. Hội thi cũng đã tạo một phong trào thi đua học tập, ôn luyện kiến thức sôi nổi trong các nhà trường quân đội.