Để quản lý tốt tư tưởng tân binh, các đơn vị đã chủ động xây dựng nhiều mô hình quản lý tư tưởng hiệu quả, giúp chiến sĩ mới sớm hòa nhập đơn vị, an tâm công tác. Phóng sự sau được thực hiện tại Sư đoàn 316, Quân khu 2, đơn vị tiêu biểu và có nhiều cách làm hiệu quả về công tác tư tưởng.