Gần gũi, nắm bắt tâm tư tình cảm và giúp đỡ chiến sĩ mới hòa nhập môi trường quân đội. Đây là những nội dung được đội ngũ cán bộ chỉ huy các đơn vị Sư đoàn Phòng không 375 đẩy mạnh thời gian qua. Với tình cảm và trách nhiệm của mình, đội ngũ cán bộ đã trở thành điểm tựa tinh thần của chiến sĩ mới trong những ngày tháng rèn luyện tại đơn vị.