Thưa quý khán giả và các đồng chí! Đồng chí Đồng Sỹ Nguyên tham gia cách mạng khi 16 tuổi, cả cuộc đời ông kinh qua nhiều vị trí, nhưng dấu ấn đậm nét nhất có lẽ là 10 năm làm Tư lệnh Binh đoàn 559 Trường Sơn. Nhắc đến ông, người ta nhớ ngay đến Vị tướng Trường Sơn huyền thoại” bởi  tâm huyết của ông đối với một con đường, đường Hồ Chí Minh lịch sử.