Tuy lần đầu tiên được triển khai tham gia hoạt động gìn giữ hòa bình tại Nam Sudan nhưng, Bệnh viện Dã chiến Cấp 2 của Việt Nam đã thể hiện tốt năng lực hoạt động. Trong khi đó, ở mức độ cá nhân, các sĩ quan Gìn giữ Hòa bình Việt Nam cũng đã chứng tỏ trình độ của mình. Đó là những nguyên nhân góp phần để Việt Nam được tín nhiệm lựa chọn trở thành quốc gia Châu Á đầu tiên trong chương trình hợp tác Đối tác 3 bên về huấn luyện lực lượng Gìn giữ Hòa bình Liên hợp quốc. Đây là những chia sẻ của ông Atul Khare, Phó Tổng thư ký Liên hợp quốc trong cuộc trao đổi dành riêng cho phóng viên Truyền hình Quốc phòng Việt Nam  tại trụ sở Liên hợp quốc ở thành phố New York, Hoa Kỳ.