Nhằm giáo dục truyền thống yêu nước, lòng tự hào dân tộc, ý chí cách mạng tiến công, tinh thần quyết chiến, quyết thắng và những chiến công oanh liệt của nhân dân và quân đội nhân dân Việt Nam, Quân ủy Trung ương, Bộ Quốc phòng vừa phát động đợt thi đua cao điểm kỷ niệm 65 năm chiến thắng lịch sử Điện Biên Phủ (7-5-2019), hướng tới kỷ niệm 50 năm thực hiện Di chúc của Chủ tịch Hồ Chí Minh (2/9/2019). Các đơn vị toàn quân đã và đang ra sức thi đua lập công, quyết tâm giành nhiều thành tích xuất sắc trong đợt thi đua cao điểm này.