Chỉ còn chưa đầy ba tháng nữa, đoàn kiểm tra của Ủy ban Châu Âu (EC) sẽ xem xét vấn đề “thẻ vàng” đối với ngành hải sản của nước ta thay vì ngay trong tháng 1 năm 2019. Nếu để “thẻ vàng” thành “thẻ đỏ”, xuất khẩu thủy sản của nước ta sẽ bị thiệt hại nặng nề. Tại tỉnh Bình Thuận, một trong ba ngư trường lớn nhất nước ta hiện nay, bên cạnh sự vào cuộc quyết liệt của chính quyền địa phương, bộ đội biên phòng tỉnh Bình Thuận, đặc biệt chú trọng công tác tuyên truyền, tăng cường đối thoại trực tiếp, giúp ngư dân nâng cao nhận thực, hiểu rõ về những hậu quả mà mình và gia đình nhận phải nếu cố tình khai thác hải sản bất hợp pháp tại các nước tiếp giáp.