Bên cạnh đội ngũ cán bộ, tiểu đội trưởng, thì việc phát huy vai trò của lực lượng đảng viên là chiến sĩ mới được các đơn vị trong Sư đoàn 8, Quân khu 9 thực hiện có hiệu quả trong huấn luyện, giáo dục chiến sĩ mới. Đây không chỉ là lực lượng xung kích, đi đầu, nêu gương về mọi mặt trong thực hiện nhiệm vụ mà còn là cầu nối giúp công tác quản lý chiến sĩ hiệu quả hơn.