Song hành với đường Hồ Chí Minh vượt Trường Sơn, đường ống xăng dầu dài gần 5.000km từ biên giới phía Bắc tới cửa ngõ Sài Gòn đã được bộ đội và thanh niên xung phong xây dựng. Hệ thống đường ống đó từng được Trung tướng Đồng Sĩ Nguyên, nguyên Tư lệnh Binh đoàn Trường Sơn, đánh giá: "Đã thực sự thỏa mãn kịp thời cho vận tải, đảm bảo yêu cầu cơ động cao của các quân và binh chủng với mọi quy mô, mọi thời gian, mọi địa điểm, phục vụ đắc lực cho các chiến dịch". Đây được coi là chìa khóa giải quyết cho bài toán về đảm bảo xăng dầu cho cuộc Tổng tiến công mùa Xpuân năm 1975, giải phóng miền Nam, thống nhất đất nước.