Bộ đội Đặc công nước là một trong những lực lượng đặc biệt tinh nhuệ của Lực lượng vũ trang Quân khu 5. Để tiếp tục rèn luyện cho lực lượng đặc công nước thành thạo về kỹ thuật, giỏi về chiến thuật và nâng cao sức bền thể lực, năm 2019, Bộ tham mưu Quân khu đã đặt ra những yêu cầu và chỉ tiêu cao hơn trong tổ chức huấn luyện bộ đội.