Thời tiết mùa khô ở Tây Nam bộ có nhiều diễn biến phức tạp. Nắng nóng liên tục trong thời gian dài kèm những mưa dông trái mùa đột ngột tiềm ẩn nguy cơ cháy nổ cao. Để đảm bảo an toàn cho hệ thống nhà kho đạn dược, các đơn vị trong LLVT Quân khu 9, trong đó có Cục Kỹ thuật Quân khu đặc biệt chú trọng công tác phòng chống cháy nổ, đảm bảo an toàn tuyệt đối về người và kho tàng.