Nhắc đến Đoàn 559 – Bộ đội Trường Sơn – là nói đến một trong những niềm kiêu hãnh của Quân đội nhân dân Việt Nam. Một binh đoàn lừng lẫy chiến công giữa đại ngàn Trường Sơn trong chiến tranh chống Mỹ, cứu nước. Từ đây những chủ trương chiến lược đã trở thành mệnh lệnh hành động để con đường Trường Sơn của buổi đầu "đi không dấu, nấu không khói, nói không tiếng" trở thành con đường vận tải cơ giới chiến lược, chi viện sức người, sức của cho chiến trường miền Nam, đánh Mỹ và thắng Mỹ. Và, người sáng suốt lựa chọn địa điểm đặt Sở chỉ huy ấy, không ai khác, chính là Trung tướng Đồng Sỹ Nguyên – Tư lệnh Bộ đội Trường Sơn.