Là đơn vị vận tải chiến lược, quản lý nhiều phương tiện xe, tàu thuyền và thường xuyên tổ chức vận chuyển vật chất hậu cần, vũ khí đạn, xăng dầu, do vậy Lữ đoàn 683, Cục Vận tải, Tổng cục Hậu cần luôn coi trọng triển khai các biện pháp phòng chống cháy nổ, giữ vững an toàn đơn vị.