Theo dự kiến Chương trình phiên họp lần thứ 33, hôm nay 11/4, Uỷ ban Thường vụ Quốc hội sẽ xem xét và cho ý kiến về dự án Luật Lực lượng dự bị động viên. Đây là một trong hai dự án luật đang được Ban soạn thảo Bộ Quốc phòng tích cực lấy ý kiến đóng góp, tiếp thu và hoàn thiện để trình Quốc hội thảo luận trong kỳ họp thứ 7 tới đây.