Để nâng cao hiệu quả công tác tuyên truyền, nhận thức về biển đảo cho nhân dân trên địa bàn cả nước, Quân chủng Hải quân đã tổ chức các chương trình ký kết, phối hợp tuyền truyền với các tỉnh, các địa phương. Trong đó, Tổng công ty Tân Cảng Sài Gòn, thuộc Quân chủng Hải quân đã làm tốt công tác phối hợp với Ban Tuyên giáo tỉnh ủy các tỉnh: Kon Tum, Gia Lai và Đắk Nông. Nhiều hoạt động tuyên truyền ý nghĩa, thiết thực đã được đơn vị thực hiện để đưa biển đảo đến gần hơn với đồng bào Tây Nguyên.