Ngôn ngữ gắn liền với lịch sử và văn hóa của một dân tộc. Do vậy, các chuyến đi thực tế là cơ hội quý giá cho bất kỳ người bạn quốc tế nào khi muốn tìm hiểu rõ hơn về đất nước Việt Nam. Trong học kỳ này, các bạn học viên quân sự nước ngoài đang học tiếng Việt tại Học viện Khoa học Quân sự đã có chuyến tham quan thực tế tại một số di tích lịch sử, địa điểm du lịch văn hóa trên địa bàn huyện Đông Anh, Hà Nội