Sáng ngày 12/4, Đại tướng Lương Cường - Bí thư Trung ương Đảng, Ủy viên Thường vụ Quân ủy Trung ương, Chủ nhiệm Tổng cục Chính trị đã đến thăm và kiểm tra Đoàn 34, Đoàn 68 thuộc Cục Bảo vệ An ninh Quân đội