Tại Lữ đoàn Công binh 293, nơi có chiến sĩ mới thuộc nhiều dân tộc trên địa bàn các tỉnh Nam Trung Bộ, các hoạt động vui chơi giải trí đã được đơn vị tổ chức sôi nổi, tạo không khí vui tươi dịp nghỉ lễ.