Phát triển đảng viên trong lực lượng dân quân tự vệ được nhiều địa phương trong tỉnh Thừa Thiên–Huế coi trọng thực hiện thời gian qua. Tuy còn không ít khó khăn, nhưng với quyết tâm cao và cách làm đúng, công tác phát triển đảng viên là dân quân của đia phương này đã thu được những kết quả đáng ghi nhận.