Tự do báo chí là một trong những quyền cơ bản của công dân. Điều này đã được cộng đồng quốc tế thừa nhận. Ở Việt Nam, quyền tự do báo chí của người dân đã và đang được đảm bảo và tiếp tục được Nhà nước hoàn thiện, củng cố. Tuy nhiên, tự do báo chí cũng chính là chiêu bài để những tổ chức, cá nhân không có thiện chí lợi dụng để chống phá Việt Nam, cho rằng Việt Nam đàn áp tự do báo chí, áp đặt nội dung và tư tưởng lên báo chí, vi phạm quy định về nhân quyền, từ đó xuyên tạc, kích động các hoạt động chống lại Đảng, Nhà nước Việt Na, khiến cho lợi ích quốc gia bị tổn hại, nhất là trong quan hệ quốc tế. 

Với sự phân tích của các chuyên gia và các nhà nghiên cứu, chương trình Nhận diện sự thật ngày 16/6/2017 sẽ giúp quý vị và các đồng chí hiểu rõ hơn bản chất của vấn đề.