Trong các cuộc chiến tranh bảo vệ Tổ quốc những người lính tham gia chiến trận đã không tiếc thân mình xông pha chiến đấu anh dũng vì nền độc lập, thống nhất nước nhà. Hòa bình lập lại những người lính Cụ Hồ trở về địa phương với tinh thần "thương binh tàn nhưng không phế", họ đã vươn lên trong lao động, sản xuất và tham gia nhiều hoạt động thiện nguyện giúp đỡ đồng đội cùng thoát nghèo, góp phần xây dựng quê hương ngày càng phát triển giàu mạnh.