Việt Nam đứng thứ 4 thế giới về ô nhiễm biển, điều này đã trở nên nóng bỏng và thôi thúc mỗi người dân phải có ý thức hơn trong việc bảo vệ môi trường biển. Hà Tĩnh - một trong những địa phương đã chịu nhiều tổn thất bởi tình trạng ô nhiễm môi trường biển; hôm nay, quân và dân đã và đang chung tay hiện thực hóa chiến lược phát triển kinh tế biển bền vững gắn liền với các hoạt động thiết thực bảo vệ biển.