"...Thành quả có lẽ là phần thưởng lớn nhất cho những người làm công tác nghiên cứu, cứ đi rồi sẽ đến...", lời chia sẻ của Đại tá Nguyễn Đình Tùng, Giám đốc Nhà máy A40, Bộ Tham mưu, Quân chủng Phòng không - Không quân cũng chính là quyết tâm của tập thể cán bộ, kỹ sư, kỹ thuật viên Nhà máy A40. Bằng tinh thần đoàn kết, tự lực tự cường, khắc phục mọi khó khăn để sáng tạo, cống hiến, xứng danh bộ đội cụ Hồ trong thời kỳ mới.