Trong đội hình các đơn vị trực thuộc Quân đoàn 1, Sư đoàn 312 có số lượng cán bộ trẻ nhiều nhất, từ chỉ huy Sư đoàn cho đến cấp Trung đội. Kết quả này thể hiện sự quan tâm, chăm lo bồi dưỡng của chỉ huy đơn vị đối với đội ngũ cán bộ sĩ quan trẻ, luôn tạo điều kiện để họ có cơ hội phấn đấu, khẳng định mình. Đây cũng chính là động lực để đơn vị luôn hoàn thành tốt mọi nhiệm vụ, nhất là công tác huấn luyện, sẵn sàng chiến đấu và trở thành một trong những ngọn cờ đầu trong phong trào thi đua quyết thắng của toàn quân.