Phóng sự ảnh - Số 2867: Xúc động Chương trình nghệ thuật "Điểm tựa hòa bình”.