Trong những năm gần đây Quân chủng Phòng không - Không quân đã được đầu tư nhiều loại radar hiện đại cùng với những tổ hợp radar cũ hiện có đã tạo nên hệ thống liên hoàn, bảo vệ vững chắc vùng trời tổ quốc. Chương trình "Tạp chí khoa học Quân sự" xin mời quý vị và các đồng chí cùng tìm hiểu về khả năng làm chủ những mắt thần hiện đại này.