Phóng sự ảnh - Số 2532: Phố Hàng Mã rực rỡ sắc màu Giáng sinh.