65 năm trước, ngày 17/6/1957, NXB Kim Đồng được thành lập, đánh dấu sự ra đời của một nhà xuất bản dành riêng cho thiếu nhi. Và kể từ đó đến nay, bằng những ấn phẩm được chau truốt tỉ mỉ, NXB Kim Đồng đã thực sự trở thành người bạn thân thiết của bao thế hệ thiếu nhi Việt Nam.