Bản tin Ngày mới ngày 17/11/2023 có những nội dung chính sau đây:

- Tình quân dân trong mưa lụt.

- Tập huấn nâng cao năng lực truyền thông của báo chí.