Bản tin Rubik Cuộc sống ngày 11/02/2023 có những nội dung chính sau đây:

- Hiện tượng "bão mạng" mang tên CHATGPT.

- Sử dụng CHATGPT như thế nào để mang lại hiệu quả?

- Vẻ đẹp của hồ trên núi cao nhất Tân Cương.