Bản tin Trưa ngày 02/11/2022 có những nội dung chính sau đây:

- Tổng Bí thư Nguyễn Phú Trọng kết thúc tốt đẹp chuyến thăm chính thức nước Cộng hòa nhân dân Trung Hoa.

- Lòng dân yên thì vận nước tốt.

- Triều Tiên phóng 3 tên lửa đạn đạo tầm ngắn.