Bản tin Trưa ngày 16/11/2023 có những nội dung chính sau đây:

- Xây dựng đề án thu hút, trọng dụng nhân tài trong quân đội.

- Bệnh nhân dị ứng hoa sữa nhập viện tăng cao.

- Cuộc gặp thượng đỉnh giữa Hoa Kỳ và Trung Quốc.