Trong Chương trình chuyến thăm hữu nghị chính thức Cộng hòa Singapore, Đại tướng Ngô Xuân Lịch- Ủy viên Bộ Chính trị, Phó Bí thư Quân ủy Trung ương, Bộ trưởng Bộ Quốc phòng cùng đoàn đã tới thăm Trung tâm Chia sẻ thông tin an ninh hàng hải (IFC) và Trung tâm Điều phối hỗ trợ nhân đạo khu vực (RHCC).